Menu

Регистрация Войти

İbrahim Ağayev

2.0 (4 голос)
Опыт работы: 14 года Просмотров: 2051
  • Поделиться

УМЕЕТ ДЕЛАТЬ

ПрофессияАвтомобиль

 Заметка

BÜTÜN MİNİK AVTOMOBİLLƏRİN ELEKTRONİKASI, SƏS İZOLYASİYASI, KONDİSİONER TƏMİRİ VƏ QURAŞDIRILMASI, FARA TƏMİRİ VƏ TƏMİZLƏNMƏSİ, DİAQNOSTİKASI VƏ ELEKTRİK İŞLƏRİ (SOVET İSTEHSALI AVTOMOBİLLƏRƏ BAXILMIR)

Пользователям сайта советуется связавшись с мастером, предоставить ему полную информацию о неполадке и договориться о встрече.

Похожие мастера